15
feb
Liefde voor een stad

Door: Gert-Jan Hospers

Kunnen mensen van een stad houden? Afgaande op de muziek, literatuur en media zou je denken van wel. ‘New York, New York’ van Frank Sinatra kennen we allemaal. ‘Zo ik íets ben, ben ik een Hagenaar’, verklaarde Louis Couperus zelfbewust. En voor veel Amsterdammers geldt letterlijk ‘I Amsterdam’. Veel stadsbewoners hebben ‘iets’ met ‘hun’ stad. Er is niet veel onderzoek naar gedaan, maar het lijkt erop dat de verbondenheid van…

Lees verder »   Bekijk alle columns »

Projecten

29 januari 2018 | Twents water verbindt

Op 24 januari 2018 ondertekenden veertien Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen de visie ‘Twents water verbindt: van waterwinst naar waterbewustzijn’. Het stuk beschrijft de uitgangspunten voor het Twentse waterbeheer voor de komende tien jaar. Onder invloed van de klimaatverandering nemen de wateropgaven in onze leefomgeving toe. En omdat water zich niet aan grenzen houdt, is een regionale aanpak cruciaal. Om…

Lees verder »   Bekijk meer projecten »