Agrarisch erfgoed

Op 30 november 2017 verzorgde Stichting Stad en Regio in Zutphen de openingslezing tijdens het congres ‘Gebruik de boerderij!’ van Agrarisch Erfgoed Nederland. In het verhaal werd ingegaan op de toekomst van historische boerderijen in ons land. Agrarische panden zijn van grote betekenis voor regio’s en de mensen die er wonen – ze zijn identiteitsdragers in het landschap. Ook als er niet meer geboerd wordt, zijn er mogelijkheden om de erven en hun gebouwen te benutten. Agrarisch erfgoed leent zich in principe goed voor hergebruik, of het nu gaat om nieuwe vormen van bedrijvigheid, zorg of energieopwekking. Daarvoor is wel de medewerking van overheden, ontwikkelaars, eigenaars en bewoners nodig. Het congres in Zutphen werd dan ook afgesloten met de aanbieding van het manifest ‘Gebruik de boerderij!’. Het is een oproep aan alle betrokken partijen om slim gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed dat er in onze regio’s te vinden is.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns