Boekje 'Stedelijkheden'

Medio oktober 2018 heeft Stichting Stad en Regio ‘Stedelijkheden: stukjes over de stad’ uitgebracht. Het is een bundeling van 37 columns die Gert-Jan Hospers, directeur van de stichting, tussen 2015 en 2018 schreef voor het vakblad Stadswerk Magazine. In het boekje maakt de lezer spelenderwijs kennis met de ‘op ooghoogte’-gedachte die leidend is voor het werk van de stichting. Door het gedrag van mensen op straat zorgvuldig te bestuderen kom je veel meer over het stedelijk leven te weten dan je zou denken. Wat valt er te leren van middeleeuwse stedenbouwers? Hoe komt het dat openbare toiletten zo weinig worden gebruikt? En waarom moeten we ‘olifantenpaadjes’ serieus nemen? Het boekje gaat ook in op actuele beleidsthema’s, zoals ‘nudging’ in de openbare ruimte, oplossingen voor leegstand en het belang van stedelijk groen. De columnbundel ‘Stedelijkheden’ is kosteloos verkrijgbaar bij Stichting Stad en Regio.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns