Doetinchem op ooghoogte

Hoe houden we de binnenstad vitaal? Deze vraag verkende Stad en Regio voor de gemeente Doetinchem in de eerste helft van 2015. Uit deskresearch, interviews en walkshops kwam naar voren dat het Doetinchemse stadscentrum compleet, compact en goed bereikbaar is en van groot belang voor de omliggende krimpregio. Tegelijkertijd loopt de winkelleegstand op en ontbreekt er nog een publiekstrekker, waardoor een ‘Dagje Doetinchem’ niet echt mogelijk is. In het rapport ‘Doetinchem op ooghoogte: op zoek naar de toekomst van de binnenstad’ adviseerde Stad en Regio de gemeente keuzes te maken, niet alleen voor kansrijke locaties, maar ook voor een helder profiel. Het rapport vormde de basis van de toekomstvisie die de gemeente in oktober 2015 presenteerde: Doetinchem gaat zich profileren als de Hoofdstad van de Achterhoek, waarbij ze inzet op gastvrijheid en het betrekken van de Oude IJssel bij het centrum.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns