Essay over 'regiodynamica'

Op uitnodiging van het ministerie van BZK schreef Stichting Stad en Regio begin 2018 een essay over de vraag hoe regio’s flexibel kunnen inspelen op een omgeving die continu verandert. Het essay ‘Regiodynamica: adaptief bestuur en regionale ontwikkeling’ verkent het vraagstuk aan de hand van theoretische inzichten en voorbeelden uit Oost-Nederland. Betoogd wordt dat regionale bestuurders per beleidsopgave moeten bepalen wat de beste aanpak is, welk schaalniveau daarbij past en welke partijen nodig zijn. In de praktijk is dit thematisch ‘dansen door de schalen’ echter verre van eenvoudig. De voorbeelden van Twente en de Regio Zwolle laten zien dat de bestuurlijke lichtheid die hoort bij adaptiviteit de meeste kans van slagen heeft in ‘dunne’ regio’s met een open karakter. Maar uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Regionaal adaptief leiderschap vraagt om visie, flexibiliteit en het vermogen mensen met elkaar te verbinden en bij elkaar te houden. Het essay is gepubliceerd in de bundel ‘Adaptief bestuur: essays over adaptiviteit en openbaar bestuur’ (BZK, 2018).

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns