Kijken met andere ogen

De gemeente Voorst gaat haar ruimtelijke toekomstvisie samen met bewoners vormgeven. De gemeente is geselecteerd als een pilot ‘Omgevingsvisies’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel is om in het traject ervaring op te doen met burgerparticipatie. Daartoe wordt een Denktank Toekomstvisie met twaalf actieve burgers uit Voorst in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat de groep in 2016 prioriteiten benoemt voor de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Op 17 september 2015 trapt Stad en Regio het omgevingsvisietraject af met een inspiratieworkshop voor geïnteresseerde Voorstenaren. Eén van de tips voor de aanwezigen laat zich mooi samenvatten in een citaat van Marcel Proust: ‘De werkelijke ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen’.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns