Kracht van Oost

Wat zijn de sterke en zwakke punten van regio’s in Oost-Nederland? Die vraag staat centraal in een grootschalig onderzoek waartoe de provincies Overijssel en Gelderland in 2016 opdracht hebben gegeven. Stad en Regio is een van de partijen die een bijdrage levert aan de studie. Voortbouwend op een kwantitatieve analyse van de concurrentie- en agglomeratiekracht en dynamiek van Oost-Nederland door economisch-geografen van de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam houdt Stad en Regio de hele maand september interviews in de regio’s Twente, Achterhoek, Stedendriehoek en Nijmegen. Een collega van Regioplan neemt de regio’s Zwolle, Veluwe, Rivierenland en Arnhem voor zijn rekening. De interviews leveren kwalitatieve input op en moeten een indruk geven van ‘het verhaal achter de cijfers’. De resultaten van de Kracht van Oost-studie worden gepresenteerd op een groot congres aan het einde van 2016.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns