Plattelandskracht

Halverwege mei 2018 is bij uitgeverij Van Gorcum ‘Slimme Streken: de kracht van het platteland’ verschenen. In het boek beschrijft Gert-Jan Hospers, directeur van Stichting Stad en Regio, hoe het Nederlandse platteland sinds de eeuwwisseling is veranderd. Digitalisering, sociale media, de vrijetijdseconomie en de e-bike hebben gezorgd voor een stille revolutie in het landelijk gebied. En op dit moment doet de energietransitie daar nog een schepje bovenop. Deze nieuwe context vraagt om een andere kijk op de relatie tussen stad en platteland. Met name in Overijssel, waar ‘urbaan’ en ‘ruraal’ elkaar mooi in balans houden, liggen er kansen voor kruisbestuiving tussen het stedelijke en landelijke gebied. Ter illustratie van de hoofdtekst komen in alle hoofdstukken (landbouw, natuur, vrije tijd, wonen, voorzieningen, economie, samenleving) voorbeelden van plattelandskracht uit de gemeente Hardenberg aan de orde. Het boek sluit af met een pleidooi om verder te kijken dan de clichés en op zoek te gaan naar synergie. Want er is veel meer dat stad en platteland aan elkaar bindt dan van elkaar scheidt.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns