Ruimte voor 't ongeplande

Hebt u uw agenda voor de komende tijd al gevuld? Zelf heb ik het nodige ingepland: werkafspraken, vrienden-en familiebezoek, een paar etentjes en een weekendje weg. Mijn papieren agenda werkt als een kompas – ze geeft richting en houvast in de hectiek van alledag. Niet voor niets betekent het Latijnse woord ‘agenda’ letterlijk ‘de dingen die gedaan moeten worden’. In feite gaat het daar ook om bij de Agenda van Twente die dit jaar vorm en inhoud moet krijgen. Het wordt een plan van de Twentse gemeenten om onze regio de komende jaren sociaaleconomisch te versterken. Wil het ook een echte agenda zijn, dan moeten er afspraken en projecten op papier worden gezet. Want dat Twente een bereikbare en ondernemende hightechregio met kansen voor iedereen moet zijn, daar zijn we het vast snel over eens. Maar hoe realiseren we dat?

Wat er in de Agenda van Twente komt, is aan de Twenteraad, waarin alle gemeenteraadsleden uit de regio zitting hebben. Moeten we een lobby starten om de reistijd met de trein tussen Twente en de Randstad te verkleinen? Is er winst te halen in de koppeling tussen ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid? Of toch liever een project om werklozen in Duitsland aan een baan te helpen? In dit stadium ligt alles nog open, de Twentse agenda is nog maagdelijk wit. Voordat de raadsleden hun creativiteit de vrije loop laten, lijkt het me van belang ze enkele eenvoudige criteria mee te geven. Volgens mij moeten de projecten in elk geval Kansrijk, Regionaal en Aanvullend zijn. Fundamenteel onderzoek stimuleren op de Universiteit Twente is mooi, maar daar is de Agenda van Twente niet voor bedoeld. Het gaat juist om projecten die toepassings- en marktgericht zijn, die de hele streek – van Holten tot Losser – ten goede komen en die wat toevoegen aan de bestaande subsidiestromen vanuit Europa, het rijk en de provincie. Waarom niet een stageprogramma voor regionaal hbo-talent of een project om precisielandbouw in het Twentse buitengebied te ondersteunen? Verder lijkt het me cruciaal dat de projecten Concreet, Helder en Toekomstgericht zijn. Wat dat betreft is de suggestie van het Hengelose raadslid Roel Kok om te investeren in een zweeftrein door Twente concreet en helder, ook al kun je je afvragen hoe toekomstgericht zo’n project is.

Toeval of niet, de eerste letters van de voorgestelde criteria voor de Agenda van Twente-projecten vormen samen het woord ‘KRACHT’. Ik hoop dan ook dat de Twenteraad tot krachtige projecten zal besluiten. Liever een paar goeie die aanspreken en aanslaan dan een hele lijst waar niemand echt warm voor loopt. Sowieso zou ik er een Project ‘Onvoorzien’ aan toevoegen, omdat je als regio zeker in deze turbulente tijden nooit weet welke kansen en bedreigingen zich allemaal gaan voordoen. Presentator en columnist Martin Šimek stelde eens: ‘Alleen de ontmoetingen die niet in onze agenda staan zullen ons leven veranderen’. Zover wil ik niet gaan, maar het is altijd goed om ruimte te laten voor het ongeplande, of het nu gaat om onze eigen agenda of die van Twente.

Deze column is eerder gepubliceerd in de Twentse Courant Tubantia van 19 januari 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns