Twents water verbindt

Op 24 januari 2018 ondertekenden veertien Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen de visie ‘Twents water verbindt: van waterwinst naar waterbewustzijn’. Het stuk beschrijft de uitgangspunten voor het Twentse waterbeheer voor de komende tien jaar. Onder invloed van de klimaatverandering nemen de wateropgaven in onze leefomgeving toe. En omdat water zich niet aan grenzen houdt, is een regionale aanpak cruciaal. Om ervoor te zorgen dat de Twentenaren droge voeten houden en optimaal van het water kunnen genieten, hebben de gemeenten en het waterschap afgesproken zich tussen 2018 en 2028 hard te maken voor de vier B’s: bescherming (een waterrobuust Twente), beleving (een aantrekkelijk Twente), bewustwording (een waterbewust Twente) en bundeling (een samenwerkend Twente). Stichting Stad en Regio leverde een bijdrage aan het visietraject met twee lezingen en redactiewerkzaamheden. De visie ‘Twents water verbindt’ biedt een solide basis om de regionale samenwerking op het gebied van waterbeheer te intensiveren.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns