Van over- naar nevenheid

Voor burgerparticipatie moet je in het Twentse Tubbergen zijn. In plaats van een coalitieakkoord heeft de gemeente in 2018 een ‘maatschappelijk akkoord’ gesloten: het primaat ligt bij de lokale samenleving, in dit geval de negen kernen van Tubbergen. Het gemeentebestuur beschouwt zichzelf niet meer als ‘overheid’ (instantie boven de burgers), maar als ‘nevenheid’ (instantie naast de burgers). Deze horizontale vorm van besturen brengt natuurlijk nieuwe vragen met zich mee, onder andere op het terrein van besluitvorming, financiering en evaluatie. De afgelopen tijd heeft Stad en Regio in Tubbergen meegedacht over de wijze waarop je het maatschappelijk akkoord zou kunnen evalueren. Ook al is de precieze vorm van monitoring nog niet bekend, wel staat vast dat de gedachte van gelijkwaardigheid centraal komt te staan. Met andere woorden: geen aanpak van ‘turven, tellen en toetsen’, maar een evaluatie die gericht is op dialoog, interactie en leren.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns