Wat wij doen

Stad en Regio geeft lezingen en trainingen op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling en begeleidt overheden en instellingen bij het maken van visies en plannen. Verder doen we praktijkonderzoek en geven we beleidsadvies. Voor een groter publiek schrijven we columns, artikelen en boeken over actuele thema’s in stad en ommeland. Bij al deze activiteiten vinden we het belangrijk dat steden, regio’s en de mensen die er wonen er wat mee opschieten. Stad en Regio beschikt zelf over veel kennis, expertise en vaardigheden, maar zoekt waar nodig contact met deskundigen en kennisinstellingen. We zijn goed thuis in Oost-Nederland en werken bijvoorbeeld voor de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Achterhoek en Twente, het waterschap Vechtstromen en de gemeenten Doetinchem en Hardenberg.

Ik wil meer informatie

Bel mij terug

Bekijk alle columns